ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΛΛΗ - ΜΑΡΙΑ - ΧΑΪΔΕΥΤΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ - ΜΑΡΙΑ Ο.Ε.