ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΟΝ. ΙΚΕ

Εργαστήριο Μεταποίησης - Τυποποίηση
Παραδοσιακών Προϊόντων
Μέλι - Γλυκά κουταλιού - Ελιές - Λάδι