ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ - ΞΟΥΛΟΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ελληνική παραδοσιακή κουζίνα, ψητά της ώρας, μαγειρευτά,
Η αίθουσα διατίθεται για κοινωνικές εκδηλώσεις,
χειμώνα ανοιχτά Παρασκευή - Σάββατο - Κυριακή,
καλοκαίρι καθημερινά.